iSoltuna

Deze applicatie ondersteunt het registreren, het aanleveren, het verkopen en boekhoudkundige afhandeling van lokaal geproduceerde groente.